Header image alt text

Звенигородська окружна прокуратура

Структура

Посада Прізвище, ім’я та по-батькові Адреса прокуратури, телефон
Керівник Звенигородської окружної прокуратури Гасич Олександр Васильович

 

вул. Софії Терещенко, 40-а, м. Звенигородка, 20202,

(04740) 2-40-55;

Згідно наказу керівника Звенигородської окружної прокуратури «Про розподіл обов’язків між прокурорськими працівниками Звенигородської окружної прокуратури» покладено питання:

 • організація, спрямування, контролю і координація діяльності першого заступника та заступників, структурних підрозділів місцевої прокуратури;
 • організація кадрової роботи в місцевій прокуратурі, забезпечення підвищення кваліфікації прокурорів, виховання кадрів, призначення, переміщення, звільнення та виконання інших вимог Закону України «Про прокуратуру» і законодавства про працю щодо працівників відповідних категорій, взаємодія із Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів та Радою прокурорів України;
 • організації роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України у межах своєї компетенції;
 • загальної координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності на території, яка знаходиться під юрисдикцією місцевої прокуратури;
 • здійснення процесуального керівництва на стадії досудового розслідування, участі у судовому провадженні та оскарженні судових рішень щодо кримінальних правопорушень;
 • організація роботи щодо своєчасного, повного та достовірного внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань, форм первинного обліку, інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури», контроль ведення та аналіз статистичних даних;
 • організації вивчення та узагальнення практики застосування законодавства, інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій;
 • організації роботи з розгляду і вирішення звернень, в тому числі звернень і запитів депутатів усіх рівнів, та особистого прийому громадян;
 • організації роботи місцевої прокуратури з питань правового забезпечення та систематизації законодавства;
 • організації роботи місцевої прокуратури з питань доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні прокуратури;
 • організації роботи з інформування суспільства щодо діяльності місцевої прокуратури, підтримання ділових зв’язків із засобами масової інформації;
 • організації роботи та контролю за діяльністю режимно-секретного органу, забезпечення режиму секретності та постійного контролю за забезпеченням охорони державної таємниці, ведення секретного діловодства;
 • здійснення роботи із секретними документами;
 • організація діловодства у місцевій прокуратурі;
 • забезпечення в межах повноважень виконання законодавства про державну службу, зокрема щодо конкурсних засад заміщення вакантних посад,  обмежень, пов’язаних з її проходженням, проведенням перевірок згідно з вимогами у сфері запобігання корупції та відповідно до Закону України «Про очищення влади», складення та неухильне додержання Присяги державного службовця, присвоєння рангів, підвищення рівня професійної компетентності, оцінювання результатів службової діяльності, припинення державної служби;
 • представництва місцевої прокуратури у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, державними органами, підприємствами, установами та організаціями, взаємодія з ними у межах компетенції;
 • здійснення інших повноважень, покладених на керівника прокуратури Законом України «Про прокуратуру», процесуальним та іншим законодавством.
Перший заступник керівника Звенигородської окуружної прокуратури Плетінь Ольга Олексіївна вул. Софії Терещенко, 40-а, м. Звенигородка, 20202,

(04740) 2-37-78;

 • організація роботи місцевої прокуратури у галузі міжнародного співробітництва під час кримінального провадження;
 • організація роботи місцевої прокуратури щодо здійснення нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні територіальними підрозділами органів Національної поліції України (на території Звенигородського району, міста Ватутіне), в тому числі вивчення стану додержання вимог кримінального процесуального законодавства, вивчення ефективності досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні або організація такого вивчення (працівниками Звенигородської місцевої прокуратури (без відділів);
 • організація діяльності прокурорів у судовому провадженні щодо підтримання публічного (державного) обвинувачення, оскарження незаконних судових рішень  (працівниками Звенигородської місцевої прокуратури (без відділів);
 • організація роботи місцевої прокуратури по здійсненню нагляду за додержанням законів оперативними підрозділами органів Національної поліції України при проведення оперативно-розшукової діяльності (на території Звенигородського району, міста Ватутіне);
 • координація діяльності правоохоронних органів (на території Звенигородського району, міста Ватутіне) у сфері протидії злочинності;
 • проведення методичної та аналітичної роботи з питань здійснення працівниками Звенигородської місцевої прокуратури та підпорядкованими відділами  нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, з питань участі прокурорів у кримінальних провадженнях в суді, обліково-реєстраційної дисципліни на цих напрямках.
Заступник керівника Звенигородської окружної прокуратури Вібе Станіслав Вікторович вул. Софії Терещенко, 40-а, м. Звенигородка, 20202,

(04740) 2-40-55;

 • організація роботи місцевої прокуратури щодо представництва інтересів держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень;
 • внесення відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами здійснення представницької діяльності та забезпечення вжиття заходів відповідно до ч. 7 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» щодо порушення адміністративних проваджень;
 • організація діяльності місцевої прокуратури у сфері запобігання та протидії корупції поза межами кримінального провадження згідно з вимогами Конституції України, КУпАП, Законів України «Про прокуратуру», «Про запобігання корупції», інших законодавчих актів, а також з урахуванням наказу Генеральної прокуратури України від 13.07.2018 № 135;
 • організація роботи місцевої прокуратури щодо здійснення нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні територіальними підрозділами органів Національної поліції України (на території Корсунь-Шевченківського та Катеринопільського районів), в тому числі вивчення стану додержання вимог кримінального процесуального законодавства, вивчення ефективності досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні або організація такого вивчення (працівниками Корсунь-Шевченківського та Катеринопільського відділів місцевої прокуратури);
 • організація діяльності прокурорів у судовому провадженні щодо підтримання публічного (державного) обвинувачення, оскарження незаконних судових рішень (працівниками Корсунь-Шевченківського та Катеринопільського відділів місцевої прокуратури);
 • організація роботи місцевої прокуратури по здійсненню нагляду за додержанням законів оперативними підрозділами органів Національної поліції України при проведення оперативно-розшукової діяльності (на території Корсунь-Шевченківського та Катеринопільського районів);
 • координація діяльності правоохоронних органів (на території Корсунь-Шевченківського та Катеринопільського районів) у сфері протидії злочинності;
Заступник керівника Звенигородської окуружної прокуратури вул. Софії Терещенко, 40-а, м. Звенигородка, 20202,

(04740) 2-40-55;

 • організація діяльності місцевої прокуратури у сфері захисту прав і свобод дітей;
 • організація роботи місцевої прокуратури щодо нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;
 • організація роботи місцевої прокуратури щодо здійснення нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні територіальними підрозділами органів Національної поліції України (на території Лисянського та Тальнівського районів), в тому числі вивчення стану додержання вимог кримінального процесуального законодавства, вивчення ефективності досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні або організація такого вивчення (працівниками Лисянського та Тальнівського відділів місцевої прокуратури);
 • організація діяльності прокурорів у судовому провадженні щодо підтримання публічного (державного) обвинувачення, оскарження незаконних судових рішень (працівниками Лисянського та Тальнівського відділів місцевої прокуратури);
 • організація роботи місцевої прокуратури по здійсненню нагляду за додержанням законів оперативними підрозділами органів Національної поліції України при проведення оперативно-розшукової діяльності (на території Лисянського та Тальнівського районів);
 • координація діяльності правоохоронних органів (на території Лисянського та Тальнівського районів) у сфері протидії злочинності;
 • здійснення контролю за своєчасністю розгляду і повнотою вирішення звернень, в тому числі звернень і запитів депутатів усіх рівнів у Звенигородській місцевій прокуратурі та підпорядкованих відділах.
Катеринопільський відділ Звенигородської окружної прокуратури
Начальник Катеринопільського відділу Звенигородської окружної прокуратури вул. Соборна, 16, смт. Катеринопіль, 20500,

(04742) 2-31-58

Шполянський відділ Звенигородської окружної прокуратури
Начальник Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури 20603, м. Шпола, вул. Національна, 5, (04741) 2-02-51
Лисянський відділ Звенигородської окружної прокуратури
Начальник Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури вул. Незалежності 4, смт. Лисянка, 19300

(04749) 6-22-62

Тальнівський відділ Звенигородської окружної прокуратури
Начальник Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури вул. Соборна, 42, м. Тальне, 20400

(04739) 3-08-49