Header image alt text

Звенигородська місцева прокуратура

Громадянам

ГРАФІК

прийому громадян Звенигородської місцевої прокуратури

Посада працівника Звенигородської місцевої прокуратури

ПІП

Дні прийому

Керівник Звенигородської місцевої прокуратури

Пархоменко Дмитро Петрович

Середа з 10.00 год. до 13.00 год.

Перший заступник керівника Звенигородської місцевої прокуратури

Новіков Юрій Анатолійович

Вівторок з 10.00 год. до 13.00 год.

Заступник керівника Звенигородської місцевої прокуратури

Гасич Олександр Ваcильович

Четвер з 10.00 год. до 13.00 год.

Заступник керівника Звенигородської місцевої прокуратури

Зубенко Сергій Анатолійович

П’ятниця з 10.00 год. до 13.00 год.

Прокурор Звенигородської місцевої прокуратури

Джуган Владислав Володимирович

Понеділок з 10.00 год. до 17.00 год.

Черговий оперативний працівник Звенигородської місцевої прокуратури

_______

Щоденно з 09.00 год. до 18.00 год.

Звернення громадян

Діяльність органів прокуратури щодо вирішення звернень громадян регулюється положеннями Закону України «Про прокуратуру», Закону України «Про звернення громадян», підзаконними нормативними актами з даного приводу.

При розгляді звернень працівники Звенигородської місцевої прокуратури керуються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.08 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та Інструкцією про порядок розгляду звернень та особистого прийому в органах прокуратури України, яка затверджена наказом Генерального прокурора України №9гн від 24.12.2014 (далі Інструкція).

Законом України «Про звернення громадян» визначено, що дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним та законодавством про захист економічної конкуренції.

Вимоги до звернення:

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання. Звернення може бути усним ( викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до органу прокуратури особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
Звернення може бути подане як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через 10 днів від дня його надходження.
Не розглядаються звернення у яких не викладено суті порушеного питання або не міститься даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, або зміст звернення позбавлений будь-якого логічного завершення. Такі звернення у термін не більше п’яти днів повертаються заявникові з відповідними роз’ясненнями.

Прокуратурою може бути припинено провадження за зверненнями у випадках, якщо:

– у повторному зверненні від особи до одного й того ж органу прокуратури відсутні нові дані або факти, які потребують додаткової перевірки, а всі викладені доводи раніше перевірені у повному обсязі та заявникові надано вичерпну відповідь керівником з повідомленням про припинення провадження і роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення;
– у зверненні є нецензурна лайка, вирази, що ображають честь і гідність інших осіб, а заявник раніше попереджався про те, що при надходженні подібних звернень провадження з ним може бути припинено.
Повідомлення про припинення провадження за скаргами заявнику надсилається один раз. На наступні звернення з питань, що раніше перевірялись відповіді не надаються.

Порядок розгляду звернень.

Звернення, які прийняті до провадження місцевою прокуратурою, вирішуються впродовж місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення та перевірки, – не пізніше п’ятнадцятиденного терміну.

Скарги на дії (бездіяльність) і рішення органів дізнання, слідчих і прокурорів, пов’язані з досудовим слідством у кримінальних справах, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів перевіряються в порядку та межах повноважень, передбачених відповідно кримінальним, цивільним або господарським процесуальним законодавством та рішеннями Конституційного Суду України.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН

16 липня 2015 року набрав чинності новий Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 зі змінами і доповненнями.

Відповідно до положень вказаного Закону України «Про прокуратуру», які набрали чинності з 16.07.2015, на прокуратуру покладаються такі функції:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

На прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією України.

Повноважень щодо проведення перевірок на підприємствах, установах, організаціях на органи прокуратури даним Законом не покладено.

Крім того, доводимо до вашого відома, що 30 вересня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», прийнятий Верховною Радою України 02.06.2016.

До основного Закону держави внесено ряд змін, які стосуються організації та діяльності органів прокуратури. Зокрема, зі змісту Конституції України виключено розділ VІ «Прокуратура», натомість питанням прокуратури присвячено статтю 131¹ у розділі VIII «Правосуддя».

 

Норми вказаної статті визначають три основні функції прокуратури:

  1. Підтримання публічного обвинувачення в суді.
  2. Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними ті іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.
  3. Представництво інтересів держави в суді.

 

Разом з тим, відповідно до норм розділу XV «Перехідні положення» за прокуратурою зберігається функція досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції, а також функція нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, — до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

Представництво прокуратурою інтересів громадян в судах у справах, провадження в яких було розпочато до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності.

Представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131¹ Конституції України виключно прокурорами здійснюється:

у Верховному суді та судах касаційної інстанції – з 1 січня 2017 року;

у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року;

у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.

Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року.

Разом з тим, відповідно до статті 131² Конституції України для надання правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Однак, впровадження вказаної норми буде здійснюватися поетапно:

у Верховному суді та судах касаційної інстанції – з 1 січня 2017 року;

у судах апеляційної інстанції –  з 1 січня 2018 року;

 у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.