Header image alt text

Звенигородська місцева прокуратура

Громадянам

ГРАФІК

прийому громадян Звенигородської місцевої прокуратури

Посада працівника Звенигородської місцевої прокуратури

ПІП

Дні прийому

Керівник Звенигородської місцевої прокуратури

Пархоменко Дмитро Петрович

Середа з 10.00 год. до 13.00 год.

Перший заступник керівника Звенигородської місцевої прокуратури

Гасич Олександр Ваcильович

Вівторок з 10.00 год. до 13.00 год.

Заступник керівника Звенигородської місцевої прокуратури

Слюсар Ігор Олександрович

Четвер з 10.00 год. до 13.00 год.

Заступник керівника Звенигородської місцевої прокуратури

Вібе Станіслав Вікторович

П’ятниця з 10.00 год. до 13.00 год.

Прокурор Звенигородської місцевої прокуратури

Джуган Владислав Володимирович

Понеділок з 10.00 год. до 17.00 год.

Черговий оперативний працівник Звенигородської місцевої прокуратури

_______

Щоденно з 09.00 год. до 18.00 год.

Звернення громадян

Діяльність органів прокуратури щодо вирішення звернень громадян регулюється положеннями Закону України «Про прокуратуру», Закону України «Про звернення громадян», підзаконними нормативними актами з даного приводу.

При розгляді звернень працівники Звенигородської місцевої прокуратури керуються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.08 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та Інструкцією про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, яка затверджена наказом Генерального прокурора України №357 від 20.12.2017 (далі Інструкція).

Законом України «Про звернення громадян» визначено, що дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільним процесуальним та законодавством про захист економічної конкуренції.

Вимоги до звернення:

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання громадянина, викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (групою заявників) із зазначенням дати.

Усні звернення, які надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку без надання громадянами відомостей відповідно до вимог частини сьомої статті 5 Закону України «Про звернення громадян», вважаються анонімними.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення та надсилання електронної форми, яка розміщується на офіційних веб-сайтах Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур.

Електронне звернення без електронного підпису надсилається у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

Звернення громадян, оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», із відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня їх надходження повертаються заявникам відповідальними підрозділами, керівниками місцевих прокуратур або їх першими заступниками та заступниками, керівниками структурних підрозділів цих прокуратур, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

Звернення громадян, у яких порушені питання не належать до повноважень органів прокуратури, відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян»  у термін не більше п’яти днів надсилаються за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення.

Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно в той самий строк повертається громадянину з відповідним роз’ясненням.

Не підлягають розгляду звернення громадян без зазначення місця проживання, не підписані авторами, а також такі, з яких неможливо встановити авторство (анонімні звернення).

Прокуратурою може бути припинено провадження за зверненнями у випадках, якщо:

         —  подання повторного звернення від одного й того самого громадянина до однієї й тієї самої прокуратури з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті;

— подання звернення з порушенням строків, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

—  подання звернення особою, визнаною в установленому законодавством порядку недієздатною.

Порядок розгляду звернень.

Звернення, які прийняті до провадження місцевою прокуратурою, вирішуються впродовж місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення та перевірки, – не пізніше п’ятнадцятиденного терміну.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН

16 липня 2015 року набрав чинності новий Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 зі змінами і доповненнями.

Відповідно до положень вказаного Закону України «Про прокуратуру», які набрали чинності з 16.07.2015, на прокуратуру покладаються такі функції:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

На прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією України.

Повноважень щодо проведення перевірок на підприємствах, установах, організаціях на органи прокуратури даним Законом не покладено.

Крім того, доводимо до вашого відома, що 30 вересня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», прийнятий Верховною Радою України 02.06.2016.

До основного Закону держави внесено ряд змін, які стосуються організації та діяльності органів прокуратури. Зокрема, зі змісту Конституції України виключено розділ VІ «Прокуратура», натомість питанням прокуратури присвячено статтю 131¹ у розділі VIII «Правосуддя».

 

Норми вказаної статті визначають три основні функції прокуратури:

  1. Підтримання публічного обвинувачення в суді.
  2. Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними ті іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.
  3. Представництво інтересів держави в суді.

 

Разом з тим, відповідно до норм розділу XV «Перехідні положення» за прокуратурою зберігається функція досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції, а також функція нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, — до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

Представництво прокуратурою інтересів громадян в судах у справах, провадження в яких було розпочато до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності.

Представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131¹ Конституції України виключно прокурорами здійснюється:

у Верховному суді та судах касаційної інстанції – з 1 січня 2017 року;

у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року;

у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.

Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року.

Разом з тим, відповідно до статті 131² Конституції України для надання правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Однак, впровадження вказаної норми буде здійснюватися поетапно:

у Верховному суді та судах касаційної інстанції – з 1 січня 2017 року;

у судах апеляційної інстанції –  з 1 січня 2018 року;

 у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.